Contemporary Artist

Anand Panchal

Anand Narain

Ashok Bhowmick

Ashok Rathod

Balbir Singh

Bhagat Singh

Bhaskar Rao

Bhuwal Prasad

Chandra Morkonda

Chetan Katigar

Deepak Sutar

Devendra Nayak

Dharmendra Rathore

Girish Adannavar

Gurdeep Dhiman

H.R Das

Kandi Narsimlu

Kanhaiya

Lakshman Chavan

Lalit Pant

Madan Lal

Mrinal

Nawal Kishore​

Nagesh Goud

Niraja Bhuwal

Nitin Utge

Nilay Sarkar

Prabhakar Ahobilam

Pradipta Chakraborty

Pratiksha Bothe

Pravin Utge

Priyanka

Pulakesh Mandal

Rahul Mhetre

Rama Krishna

Ramesh Chandra

Rohit Sharma

Sachindra Nath Jha

Sadaf Beg

Santosh Maravi

Seema Sharma Shah

Shrikant Kadam

Somnath Bothe

Subodh Apot

Sukanta Das

Tailor Srinivas

Uttam Mana

Vijay Belde

Yuvraj Patil